0
Totoal € 0.00
  • Aw winkelwaage is lèèg
Verder Winkelen
+31 40 2468417

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Maatwerk

kleurmijninterieur levert voornamelijk maatwerk producten.

Maatwerkproducten zoals fotobehang, gordijnstoffen, gordijnen, vliegengordijnen, raam- en plakfolie's, tafelzeil, autolak, rolgordijnen en overige fotoproducten kunnen niet geretourneerd worden.

Behang

Bij behang wordt er een onderscheid gemaakt in producten die uit voorraad geleverd worden en producten die we speciaal voor u op maat bestellen c.q. laten maken.

  Behang geleverd uit voorraad mag retour.
Behang uit voorraad kan retour worden gezonden volgens onderstaande voorwaarden:

  • Indien het ontvangen behang geleverd uit voorraad niet geheel aan uw verwachting voldoet kunt het behang terugsturen en eventueel ruilen voor een ander dessin. Hierbij wordt het verschil in prijs + verzendkosten berekend.
  • Retourrollen dienen retour ontvangen te worden in de onbeschadigde en originele verpakking.
  • De verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.
  • Behangrollen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst datum retour te zijn ontvangen.
  • Terugbetaling van tegoeden geschied zoveel mogelijk binnen 10 werkdagen doch maximaal binnen 22 werkdagen.
  • Indien een voordeel is berekend op verzendkosten omdat er boven een bepaald bedrag aan producten is besteed wordt dit voordeel op verzendkosten na retourzending alsnog verrekend.
  • Behang uit voorraad wordt aangegeven door de term voorraad artikel, geaccentueerd met een groen vinkje.

Indien bij een product de aanduiding voorraad artikel niet wordt weergegeven of een productomschrijving aangeeft dat het maatwerk is / speciaal voor u (op maat) bestellen dan geldt het volgende:
Dit product wordt speciaal voor u besteld. Het is qua kleur, dessin en afmetingen afgestemd op uw wensen en maatvoering. Eventueel bijbestellen heeft een zeer grote kans op kleurverschil. En de kans dat een volgende afnemer exact de gelijke samenstelling besteld (hetzelfde dessin in dezelfde kleur met hetzelfde badnummer voor een overeenkomstige afmeting) is nihil.
Om deze reden is het product een maatwerk product waarbij het niet mogelijk is het product te retourneren of ruilen.

  • Wij adviseren u altijd eerst een staal op te vragen of wanneer dit niet mogelijk blijkt de staal te bekijken in onze showroom. Wij beschikken over honderden behangboeken waarbij onze stylisten u graag helpen.

Aflevering

De goederen worden geleverd af magazijn. De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant.
Indien een pakket bij ontvangst beschadigd geaccepteerd wordt kunt u nimmer meer de schade verhalen op Kleur Mijn Interieur B.V. In geval van schade dient u het pakket te weigeren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Geef de koerier bij weigering ook direct de rede aan van weigering en informeer ons schriftelijk / per email.

Oplevering

De door ons vermelde levertijd geldt steeds bij benadering. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand  zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht noch heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. De levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.

Betaling

Koop en verkoop. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening. Indien een factuur gewenst is wordt deze via de e-mail toegezonden. Bij het permanent niet aannemen / weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld, en normaliter binnen 30 dagen overgeboekt, om zo onze kosten en prijzen zo laag mogelijk te houden.

Reclame

Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen kunnen door de afnemer bij ons slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten. Wanneer bewijs van gebrek ontraceerbaar/onherkenbaar is verwijderd vervalt het recht op reclame.

Betreffende producten die op de site aangeboden geldt het volgende:

Behang
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Behangrollen waarvan een bepaalde batch een fout bevat moet in zijn geheel kunnen worden geretourneerd. Maximaal 3 banen behang mogen zijn aangebracht voordat hierin de fout is geconstateerd. Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.

Oud behang kan verkleuringen bevatten inherent aan de leeftijd van het product.  Hierop alsmede op kleine ongerechtigheden kunnen geen reclames aanvaard worden.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons of het berekeningsprogramma uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in  zowel de lengte als breedte van behangrollen en randen. Een teveel of tekort aan het aantal rollen vanwege deze reden valt buiten onze verantwoordelijkheid of die van de fabrikant.

Indien het product beschikbaar is per meter is de maximale (rol)lengte gelijk aan die van een rol, doorgaans 10 meter, of anders zoals vermeld op betreffende pagina.

Fotobehang/ wandposters
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Fotobehang mag niet geplakt worden als hierin voor het plakken een fout geconstateerd had kunnen worden. Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten op maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd. Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen cq aansluitverschillen van maximaal 1/2 cm (0,5 cm) zijn toegestaan tussen de wandposter/ fotobehangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in hoogte als breedte, is toegestaan.

Bij het aanleveren van een (eigen digitale) afbeelding voor fotobehang wordt van de klant verwacht dat hij/zij de afbeelding gecontroleerd heeft op de voorwaarden die daaraan gesteld zijn n dat de afbeelding ook voldoet aan deze voorwaarden.  Dit omdat benamingen zoals bijvoorbeeld 'scherp' nogal relatief zijn.  Criteria m.b.t. eigen afbeelding(en) staan vermeld op onze website onder info.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant voorbehouden.

Plakfolie / statische folies / stickers
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Plakfolie/ statische folie/ sticker mag niet aangebracht  worden als hierin voor het aanbrengen een fout in geconstateerd had kunnen worden.
Het aanbrengen van de folie houdt de aanvaarding van de goederen in.
Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product.
De gebruiksaanwijzing van de leverancier dient ten alle tijden gevolgd te worden.


De ondergrond waarop een sticker of folie wordt aangebracht dient glad, vetvrij en niet poreus te zijn. Muren die met muurverf behandeld zijn dienen minmaal 2 weken doorgedroogd te zijn (bij circa 18 graden). Muren behandeld met een slechte kwaliteit muurverf of kalk kunnen onthechting veroorzaken van sticker/ folie.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen die door ons uitgevoerd worden kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in& zowel de lengte als breedte van de folies. Sommige folies hebben een zelfkant deze wordt niet meegeteld in het hiervoor genoemde afwijkingspercentage. Derhalve kunnen deze folies nog iets smaller uitvallen.

Het is niet uit te sluiten dat bij bepaalde types isolerend glas een thermische breuk zou kunnen ontstaan wanneer het gehle vlak wordt voorzien van raamfolie waarbij gedurende een langere tijd direct zonlicht op schijnt. Of uw raam valt onder deze categorie dient u te informeren bij uw glasleverancier.

Vliegengordijnen
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

De opgegeven maten van een vliegengordijn worden zoveel mogelijk benaderd doch kunnen niet altijd exact geleverd worden i.v.m.  vaststaande hoogte- en breedtematen van de hulzen.
Bij een vliegengordijn breder dan ruim 1 meter wordt de bevestigingsstrip in delen geleverd.

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde doorgifte van maten door de afnemer.

Gordijnstoffen / Gordijnconfectie
Gordijnstoffen kunnen kleine weeffoutjes en/ of kleine vlekjes (puntjes) bevatten. Deze zijn niet als fout aan te merken. In principe worden gordijnstoffen  voor verzending gecontroleerd op fouten. Mocht u desondanks een duidelijke, opvallende fout ontdekken dan dient dit voor confectie gemeld te worden.

Gordijnen die geconfectioneerd geleverd worden kunnen door transport en de daarmee samenhangende temperatuurverschillen een maatafwijking vertonen t.o.v. de origineel opgegeven maat. Klachten hierop kunnen niet worden aanvaard.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de stalenhangers/ boeken of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aan berekeningen door ons uitgevoerd kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij het aanleveren van een (eigen digitale) afbeelding voor een rolgordijn wordt van de klant verwacht dat hij/zij de afbeelding gecontroleerd heeft op de voorwaarden die daaraan gesteld zijn n dat de afbeelding ook voldoet aan deze voorwaarden. Dit omdat benamingen zoals bijvoorbeeld 'scherp' nogal relatief zijn. Criteria m.b.t. eigen afbeelding(en) staan vermeld op onze website onder info.

Tafelzeil
Tafelzeil (met name het mexicaans tafelzeil) kan kleine onrechtmatigheden  bevatten. Deze zijn niet als fout aan te merken. In principe worden tafelzeilen voor verzending gecontroleerd op fouten. Mocht u desondanks een duidelijke, opvallende fout ontdekken dan dient dit direct na ontvangst gemeld te worden. Van kleden die afgewerkt zijn met sier of biasband kunnen we niet vooraf mededelen hoe deze eruit zal zien. De bandafwerking kan een lichte trek aan het zeil veroorzaken. Tafelzeil (producten) wordt per doos verzonden als pakket.

Kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de boeken/ afbeeldingen of op de site of toegezonden stalen kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Afwijkingen van maximaal 5 % zijn toegestaan in zowel de lengte als breedte van de zeilen.

Tussentijdse maatwijzigingen door fabrikant voorbehouden.

2.    Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen sluit elke reclame uit.

3.    Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, zijn wij  uitsluitend gehouden de goederen waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van ons te vervangen.

4.    Reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer slechts op, indien de reclame terecht is, met dien verstande dat deze opschorting alleen geldt:

a. tot het bedrag, dat aan afnemer voor de goederen waarop de reclame betrekking heeft, in rekening is gebracht, en

b. gedurende de periode tussen de datum, waarop de schriftelijke gemotiveerde reclame bij ons is ingediend en de datum van vervanging of herstel van de betreffende goederen, materialen of het uitgevoerde werk.

Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de afnemer geen volledige betaling terzake van de overeenkomst aan Kleur Mijn Interieur B.V. heeft verricht, blijven de goederen en/ of materialen eigendom van Kleur Mijn Interieur B.V. De afnemer is niet gerechtigd de geleverde goederen of materialen zoals bedoeld in de vorige zin aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt zijn wij na aanmaning gerechtigd bovenbedoelde goederen terug te nemen, in welke geval de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van ons op vergoeding van kosten, schaden en interessen.>

2. Afbeelding die wij (hebben) ontvangen (middels email, upload, post, en/of op elke andere manier) zijn automatisch eigendom van Kleur Mijn Interieur B.V. tenzij er vooraf of tijdens het versturen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid

1. Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd.

2. Arbeidsloon wordt nooit vergoed, dus ook niet bij fouten in het product. Tevens zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf )schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurders of leidinggevend personeel van Kleur Mijn Interieur B.V.

* Met ons/wij wordt bedoeld de directie van Kleur Mijn Interieur B.V.

Bedrijfsgegevens

Kleur Mijn Interieur B.V.
Kanaaldijk Noord 13
5613 DH Eindhoven
Tel: 040-2434486
Te bereiken van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 t/m 17:00 uur
Mail: klantenservice@kleurmijninterieur.nl

Kvk:50028545
Btw-nummer: NL822509854B01